Åtal och flera strafförelägganden för obehörigt tillträde till skyddsobjekt i Skåne

Publicerad: 2021-12-17 10:08:50

Vid en skjutövning på Ravlunda skjutfält på Österlen i Skåne den 16 september 2021 har fem anmälningar från militärpolisen om obehörigt tillträde till skyddsobjekt gått vidare till åklagare. I ett av fallen har åtal väckts.

I tre av fallen har strafföreläggande utfärdats där de misstänkta har erkänt brott och i ett fall har åklagaren beslutat att inte väcka åtal.

– Obehörigt tillträde till skyddsobjekt handlar normalt sett om vanliga, laglydiga personer som av okunskap eller nonchalans går in på skyddsobjekt, säger kammaråklagare Arvid Wachtmeister på Södra Skånes åklagarkammare som är handläggare för denna typ av ärenden i Skåne.

– Ofta tänker de att det inte är så farligt eller att det inte är någon som märker något, men något så oskyldigt som att plocka svamp strax innanför gränsen till exempelvis ett skjutfält kan medföra att en skjutövning måste avbrytas vilket kan orsaka höga kostnader för Försvarsmakten, säger Arvid Wachtmeister.

Förutom att det är en säkerhetsrisk för alla inblandade riskerar man som överträdare även böter eller åtal.

Fasta militära anläggningar som utgör skyddsobjekt får man inte beträda eller avbilda olovligen. Det är även svårt för Försvarsmakten att inledningsvis avgöra vem som är en oskyldig turist, fotograf eller svampplockare mot en potentiell fiende som vill skada Sverige.

– I och med att Försvarsmakten håller på att återgå till ett invasionsförsvar från det tidigare insatsförsvaret ökar aktiviteten ute på skjutövningar och försvarsanläggningar. Allmänhetens kunskap och respekt för militära skyddsobjekt har minskat när Försvarsmakten inte varit lika synlig och aktiv i samhället, säger Arvid Wachtmeister.

– Med det har Försvarsmaktens förmåga att upprätthålla skyddsobjekt och anmäla överträdelser också ökat, därför ska man vara uppmärksam var man uppehåller sig, avslutar åklagaren.


Åtalet är inlämnat till Ystads tingsrätt.
Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM-144038-21.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20