Förundersökning mot minister i ärende om sexuellt ofredande nedlagd

Publicerad: 2021-12-08 09:17:08

Chefsåklagare Maria Sterup på Särskilda åklagarkammaren har i dag onsdag beslutat att lägga ner förundersökningen mot en minister som av tredje person anmälts för sexuellt ofredande mot en kvinna.

Den misstänkta personen har vid ett tillfälle strukit med sin hand över målsägandens övre del av ryggen ner över rumpan samtidigt som hon på ett neutralt sätt tillfrågats om vad hon tyckt om helgens aktivitet. Beröringen, som skett utanpå kläderna, har av målsäganden upplevts som en kränkande smekning.

– Det har i det här fallet varit frågan om en flyktig beröring. Den kan inte anses ha en sådan tydlig sexuell inriktning eller prägel som krävs för att agerandet är att betrakta som ett sexuellt ofredande. Handlingen kan inte heller anses utgöra en sådan kännbar fridskränkning som krävs för att bedöma gärningen som ett ofredande eftersom agerandet då måste präglas av viss hänsynslöshet, säger chefsåklagare Maria Sterup på Särskilda åklagarkammaren.

– Det är viktigt att framhålla att alla beröringar som är oönskade och som av den utsatta personen uppfattas som otrevliga eller obehagliga inte per automatik är att bedöma som brottsliga. Varje gärning måste prövas objektivt utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, säger Maria Sterup.

Det har inte genomförts förhör med ministern eftersom åklagaren, efter genomförda förundersökningsåtgärder, kommit fram till att det inte finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal är begånget.

Åklagaren är inte tillgänglig för media.

Beslut AM-169335-21.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20