Två personer åtalade för tjänstefel i södra Stockholm

Publicerad: 2021-02-02 10:25:27

Åklagaren har i dag väckt åtal för tjänstefel mot två polisanställda. En civilanställd i receptionen vid Handens polisstation i Haninge åtalas för tjänstefel av normalgraden och en narkotikapolis i Nacka åtalas för grovt tjänstefel. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

Bakgrunden är en händelse där en kvinna i augusti 2020 avled efter att ha druckit ur en flaska innehållande amfetaminolja på en fest i Brandbergen i Haninge. I samband med den händelsen framkom uppgifter om att flaskan kvinnan drack ur kom från Handens polisstation.

Utredningen visar att den aktuella flaskan och en likadan flaska som innehöll öl lämnades in till Handens polisstation våren 2020. En civilanställd som arbetade i receptionen vid tillfället lät flaskorna stå kvar bakom disken i receptionen en tid och kastade dem sedan i en papperskorg. En städare på polisstationen tog med sig flaskorna hem och lämnade dem sedan till en anhörig som tog med dem till festen i Brandbergen.

Flaskorna har i utredningen kunnat kopplas till ett större parti amfetaminolja som påträffades av polisen vid ett tillslag i Nacka och Haninge i maj 2020. I det ärendet har en person nyligen dömts av Svea hovrätt för grovt narkotikabrott. Domen har inte vunnit laga kraft.

Den civilanställde vid Handens polisstation åtalas för att inte ha tagit hand om de inlämnade flaskorna på rätt sätt. Den andra personen som åtalas är narkotikapolis. Han startade och medverkade i utredningen kring det större narkotikapartiet i Nacka och Haninge. Han åtalas för att han trots att han fått information om att flaskorna fanns på Handens polisstation, inte sett till att de togs in i den utredningen.

– Det är viktigt att föremål som lämnas in till polisen tas om hand på ett säkert sätt. Det gäller i synnerhet föremål som kan vara skadliga. I detta fall borde flaskorna ha tagits i beslag och analyserats och amfetaminoljan borde sedan ha destruerats, säger chefsåklagare Henrik Rasmusson på Särskilda åklagarkammaren.

Ingen av de åtalade har kunnat hållas ansvarig för kvinnans död.

Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 15020-20

Kontakt

Chefsåklagare Henrik Rasmusson är tillgänglig i dag kl. 13-14 på 010-562 54 45.

Om Särskilda åklagarkammaren

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20