Beslut om böter för brott mot pandemilagen

Publicerad: 2021-01-18 16:59:16

Riksåklagaren har beslutat att brott mot föreskrifter som kan komma att meddelas med anledning av den tillfälliga covid-19-lagen ska innebära 2 000 kronor i ordningsbot.

I förra veckan skickade riksåklagaren ut ett förslag på remiss om att polisen ska kunna utfärda ordningsbot för brott mot sådana föreskrifter som regeringen eller kommuner kan komma att utfärda med anledning av den tillfälliga covid-19-lagen. Riksåklagaren föreslog ett bötesbelopp på 2 000 kr. En stor majoritet av remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att invända. Riksåklagarens beslut träder i kraft den 27 januari.

Tidigare pressmeddelande.

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20