Bevistalan om misstänkt dråp i Huskvarna stadspark den 20 augusti 2020

Publicerad: 2021-01-29 13:34:13

Åklagaren har i dag i en bevistalan begärt att Jönköpings tingsrätt prövar om en pojke, född 2005, begått brott i samband med att en 17-årig pojke avled i Huskvarna stadspark.

Den som är under 15 år vid brottstillfället kan inte åtalas och dömas för brott i Sverige. Däremot kan åklagaren genom en bevistalan begära rättens prövning om en ung person begått brott. För att bevistalan ska kunna väckas krävs en begäran från socialnämnden. Vidare ska åklagaren ta ställning till om bevistalan krävs ur allmän synpunkt. Syftet med en bevistalan är att klargöra om en ung person begått brott, vilket därefter ska utgöra underlag för socialnämndens bedömning av behandlingsinsatser.

– Socialnämnden i Jönköpings kommun har inkommit med begäran om bevistalan. Eftersom brottet är mycket allvarligt är bevistalan påkallad ur allmän synpunkt, säger kammaråklagare Adam Rullman, som har lett förundersökningen.

Den aktuella händelsen inträffade den 20 augusti 2020 i Huskvarna stadspark där en 17-årig pojke höggs med kniv och avled till följd av skadorna. Utöver pojken har en 19-åring och en 21-åring varit misstänkta för inblandning. 19-åringen och 21-åringen har avförts från utredningen.

Pojken har i förhör under utredningen medgett att han utdelat knivhugget mot 17-åringen men gör gällande att han agerat i nödvärn. Han har uppgett att hans avsikt inte varit att döda utan att freda sig själv och andra.

– Min bedömning är att pojken har befunnit sig i en trängande situation. Han har uppfattat handgemänget mellan 17-åringen och den andra personen, som att han själv och andra varit utsatta för fara. Pojken har då valt att agera med en medhavd kniv. Eftersom pojken inte varit direkt involverad i det inledande bråket vill jag att domstolen prövar om pojkens agerande kan omfattas av nödvärnsrätten, säger Adam Rullman.

Om rätten finner att pojken befunnit sig i nödvärnssituation vill åklagarna att domstolen prövar om pojkens handlande är försvarligt, det vill säga om han gjort mer än vad som krävts för att avvärja ett brottsligt angrepp.

– Inget tyder på att pojkens direkta avsikt har varit att döda 17-åringen. Med hänsyn till pojkens avsikter med agerandet bör det i första hand rubriceras som dråp, säger Adam Rullman

Förhandlingen kommer att hållas i Jönköpings tingsrätt den 10–12 februari 2021. Vid bevistalan har tingsrätten möjlighet att beslut om att hela förhandlingen ska hållas bakom stängda dörrar.

Kammaråklagare Adam Rullman har lett utredningen och vice chefsåklagare Pernilla Törsleff har beslutat om bevistalan. Eftersom åtal inte väcks är utredningen enligt åklagarens uppfattning inte offentlig.

AM-117966-20

Mål nr B 3394-20

Åklagaren är inte tillgänglig för media. 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20