Riksåklagaren ansöker om resning i mordärende från 1996

Publicerad: 2021-07-02 08:59:24

Riksåklagaren har ansökt om resning till nackdel för en person som frikänts från mord på en 16-årig flicka i Husum, Örnsköldsviks kommun.

Överåklagare Mats Svensson, som handlägger ärendet, lämnar följande kommentar:

– När hovrätten 1998 frikände den åtalade personen för mordet konstaterades att det fanns så kallad struktural bevisning men att det saknades direkt bevisning som band personen vid brottet. Det hade säkrats dna från en trolig gärningsman på kvarlevorna efter flickan, men mängden dna var så liten att man med dåtidens analysmetoder inte kunde få fram en sökbar dna-profil. Nu har en sådan dna-profil tagits fram och det har visat sig att det var den frikända personen som avsatt dna:t på brottsoffret. Enligt riksåklagarens mening är det sannolikt att hovrätten skulle dömt personen för mord om den nya bevisningen hade lagts fram under rättegången.

 

Kontakt

Överåklagare Mats Svenson, 010-562 60 50. Tillgänglig i dag fredag kl. 10–12.

 

Ordförklaring

Struktural bevisning är en typ av bevisning som består av samverkande indirekta omständigheter som ensamma inte kan bevisa en fråga som prövas men som tillsammans, under vissa omständigheter, kan bevisa frågan.


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20