16 nya åklagare i Göteborg

Publicerad: 2021-06-14 08:27:04

 Sedan den 1 december har 16 nya åklagare anställts i Göteborg.  – Det är väldigt glädjande, säger chefsåklagare Mats Eriksson.

Det senaste halvåret har tio nya åklagare börjat på Åklagarkammaren i Göteborg. Ytterligare sex har erbjudits anställning och börjar till hösten. Dessutom har ett par nya seniora åklagare rekryterats. Det innebär att det kommer att vara nästan 70 åklagare på kammaren efter sommaren.

– Det är väldigt glädjande, för det finns mycket att göra. De resurskrävande målen, som mord, rån och misshandel, har ökat markant och vi har flera åklagare som är upptagna årsvis med enskilda stora ärenden. Antalet häktade har också ökat mycket, så förstärkningen är nödvändig och välkommen, säger chefsåklagare Mats Eriksson.

Personalomsättningen på åklagarkammaren är låg. Sedan januari 2018 har endast två åklagare på kammaren lämnat myndigheten, förutom en person som gått i pension.

– Just nu har vi 25 medarbetare som varit kammaråklagare i fem år eller mer, och fortsätter rörligheten att vara låg kommer vi att ha betydligt fler med sådan erfarenhet om några år. Att handlägga utredningar om grov brottslighet kräver erfarenhet, säger Mats Eriksson.

Förstärkningar har även gjorts inom stödfunktioner till åklagarna, bland annat administrativ personal, revisorer och beredningsjurister.

– Arbetsmiljön måste vara bra för alla, både administrativ personal och åklagare, säger Mats Eriksson.

 

Kontakt

Chefsåklagare Mats Eriksson, 010-562 71 66.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20