Kommentar till dom i mål om skjutningar i Norrköping

Publicerad: 2021-06-18 12:46:40

I mars i år åtalades sex män för två händelser 2019 och 2020 då sammanlagt tre personer sköts till döds i Norrköping. I dag meddelade Norrköpings tingsrätt dom och dömer alla sex åtalade för mord och mordförsök i april 2020. Däremot ogillar tingsrätten åtalet för mord och framkallande av fara för annan i december 2019. Åklagarna kommenterar domen.

– Vi kan konstatera att rätten delar vår bedömning och dömer alla tilltalade som gärningsmän för händelsen den 9 april 2020 då en person mördades. Påföljderna ligger i huvudsak i linje med vad vi yrkade på för de här hänsynslösa brotten som begåtts i organiserad form, säger åklagarna Anna Hjorth och Karin Sandén som varit förundersökningsledare.

Fyra av männen döms till livstids fängelse och två av dem däms till 16 års fängelse för händelsen 2020. Åklagarna hade yrkat på livstids fängelse för samtliga sex personer.

Bevisningen i målet består bland annat av övervakningsfilmer, vittnesförhör, spaningsfotografier, rumsavlyssning, telefonavlyssning och material från den krypterade tjänsten Encrochat.

– Det är positivt att tingsrätten gör samma bedömning som vi har gjort om Encrochatmaterialet. De många och omfattande chattarna visar tydligt detaljer om hur gärningspersonerna planerade att genomföra brotten. Chattarna visar också en hänsynslöshet i hur diskussioner förts om målsäganden, säger åklagarna.

Den del av åtalet som handlar om skjutningen i december 2019 då två personer sköts till döds utanför en nattklubb i Norrköping ogillas i sin helhet av tingsrätten. Rätten menar att åklagarna inte kunnat bevisa att de tilltalade har organiserat, planerat och genomfört skjutningen på det sätt som åklagarna påstått.

– Vi behöver utvärdera domskälen närmare för att kunna skapa en bild över hur rätten resonerat. Efter vår genomgång kommer vi ta ställning till om det finns skäl att överklaga den del som är ogillad eller några andra delar av domen, avslutar kammaråklagarna Anna Hjorth och Karin Sandén.

Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 308-20 och B 1198-20.

Åklagarna har inte möjlighet att vara tillgängliga för media för att kommentera domen ytterligare.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20