Förundersökning inledd för misstanke om brott mot meddelarfriheten

Publicerad: 2021-05-11 11:11:50

Åklagare har inlett förundersökning för misstanke om brott mot meddelarfriheten i ett av media uppmärksammat ärende om visselblåsare.

– Jag har beslutat att inleda en förundersökning eftersom det räcker att det finns anledning att anta att ett brott har förövats som ligger under allmänt åtal, säger kammaråklagare Anette Fassl vid Norrorts åklagarkammare i Stockholm.

Ingen person är delgiven misstanke om brott.

En förundersökning inleds för att inom lagens råmärken kunna utföra vissa utredningsåtgärder som annars inte är möjliga.

– Jag har gett direktiv till polisen om att utföra ett antal utredningsåtgärder, bland annat att samla in och sammanställa material som förekommit i media om den aktuella händelsen, säger kammaråklagare Anette Fassl.

Då förundersökningen befinner sig i sitt inledande skede kan inte åklagaren lämna några fler upplysningar i nuläget.

Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM-59504-21

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20