Åtal för tre mord och ett försök till mord i Norrköping

Publicerad: 2021-03-25 13:30:00

Sex män åtalas för två händelser 2019 och 2020 när sammanlagt tre personer sköts till döds i anslutning till två restauranger i Norrköping. Händelserna är kopplade till kriminella gäng. En del av bevisningen utgörs av Encrochat-material.

Den första händelsen

Den 5 december 2019 sköts två personer till döds utanför en nattklubb i Norrköping. Skotten kom från en passerande bil. Ett stort antal personer befann sig i omedelbar närhet till händelsen, men undkom att träffas av kulorna. Fyra män åtalas för att tillsammans och i samförstånd ha dödat de två personerna.

– Det är två män som har skjutit och de har fått betalt för det. De andra två har varit delaktiga i morden, den ena genom att bland annat ha planerat gärningen, tillhandahållit mordvapnen och betalat skyttarna. Den andra mannen har bland annat spanat på personerna som kom att mördas och berättat för skyttarna exakt var de befunnit sig. Vi menar alltså att alla fyra är lika ansvariga för morden, säger kammaråklagare Karin Sandén.

De fyra männen åtalas också för framkallande av fara för annan, eftersom skjutningen ägde rum på en plats där flera andra personer också befann sig. Ett av vapnen var ett automatvapen, det andra en pistol.

Den andra händelsen

I början av april 2020 inträffade en annan skjutning mot två personer utanför en restaurang i Norrköping. En person avled av skotten, medan den andra personen inte träffades. För denna händelse åtalas sammanlagt sex personer, varav fyra är identiska med de som åtalas för händelsen i december. Brottsrubriceringarna är mord och försök till mord.

– Även här har det varit fråga om ett gemensamt brottsupplägg där de sex personerna haft olika roller som varit nödvändiga för att brotten skulle kunna utföras, säger kammaråklagare Anna Hjorth.

I det här ärendet åtalas också för flera fall av grovt vapenbrott, stämpling till mord, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt brott mot vapenlagen.

Bevisningen

Bevisningen i de bägge målen består bland annat av övervakningsfilmer, vittnesförhör, spaningsfotografier, rumsavlyssning och telefonavlyssning samt material från Encrochat.

– Vi bedömer att vi har bra bevisning. Encrochat-materialet som vi har fått tillgång till har vi lyckats knyta till person, menar vi, och innehållet är tydligt när det gäller hur de agerat, vilka roller de haft och hur de planerat gärningarna. De har litat på Encro till ”1 000 procent”, som de också skriver i chattarna, uppger åklagarna.

Utredningen

För Polismyndigheten har utredningarna varit mycket omfattande och när de nu lämnats över till åklagare rör det sig om drygt 5 000 sidor förundersökningsprotokoll.

– För oss och för många boende i Norrköping har det varit av stor vikt att vi gjort vad vi kunnat för att kunna reda ut vilka som kan ligga bakom de här brotten. Nu har vi kommit så långt att åklagarna valt att gå vidare med ett åtal och en av anledningar till det är vi från första början sett vikten av samverkan. Både med olika kompetenser inom polisen men också i en bra dialog med exempelvis Åklagarmyndigheten, säger Hanna Sjögren, gruppchef på grova brott i Norrköping.

För de utredare som jobbat i ärendet har det inneburit ett långsiktigt utredningsarbete enligt den särskilda utredningsrutin Polismyndigheten har vid dessa typer av grövre brott.

– Det är genom noggrannhet, uthållighet och bred kompetens där vi har jobbat enligt polisens särskilda utredningsorganisation som har gett resultat. Sedan sticker även ärendena ut med de insikter vi fick genom uppgifterna i Encrochat, säger Lars-Inge Olsson, utredningsledare vid Norrköpings grupp för grova brott.

Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 308-20 och B 1198-20.

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20