Åtal väckt i Uppsala i ett omfattande vapen- och narkotikaärende

Publicerad: 2021-03-02 09:53:23

Åklagare har i dag väckt åtal mot 58 personer, varav 16 är häktade vid Uppsala tingsrätt och ytterligare en person är häktad vid Ystads tingsrätt. Åtalet gäller bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott och grovt narkotikabrott, förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse grovt brott, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor grovt brott, grovt vapenbrott samt grovt bedrägeri.

Utredningen inleddes med att polisen genomförde ett fordonsstopp den 20 maj 2020 där misstankar om brott uppstod som ledde till husrannsakan och beslag av narkotika, skjutvapen och två sprängladdningar i en bostad med förråd i Uppsala.

– Efter att två personer häktats vidtogs ett omfattande utredningsarbete som ledde fram till ytterligare beslag av stora mängder narkotika, flera skjutvapen och mer än 100 kg sprängmedel. Under utredningens gång har en allt klarare bild framträtt av ett kriminellt nätverk med bas i Uppsala, som huvudsakligen ägnat sig åt storskalig narkotikahandel under 2019 och 2020, och som också disponerat automatvapen, ammunition och sprängmedel, säger kammaråklagare Johan Strömbäck.

De båda sprängladdningarna som togs i beslag tidigt i utredningen misstänks ha varit avsedda för ett attentat mot polisen. Bevisningen i den delen bygger på beslagen som sådana samt på avlyssnade meddelanden från den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat och analys av annan kommunikation som säkrats i utredningen.

Åtal väcks också mot flera personer misstänkta för penningtvättsbrott.

– Nätverkets tillgång till stora mängder kontanter är väldokumenterad i utredningen. Flera av de misstänkta saknar, eller har endast mycket blygsamma legala inkomster. Trots detta har de rört sig med stora summor pengar, säger kammaråklagare Thomas Forsberg.

Ett 30-tal narkotikaköpare åtalas också varav flera erkänt att de köpt s.k. kristall vid flera tillfällen under 2019 och 2020.

Förundersökningsmaterialet är omfattande och uppgår till ca 16 000 sidor.

Huvudförhandlingen beräknas pågå i ca 35 dagar och inleds den 11 mars i säkerhetssalen vid Attunda tingsrätt för att avslutas omkring månadsskiftet juni/juli. (Ärendet handläggs av Uppsala tingsrätt men förhandlingen äger rum i Attunda tingsrätt.)

Målnummer vid Uppsala tingsrätt: B3619-20 och B 5817-20.

 

Kontakt

Åklagarna är tillgängliga för media i dag kl. 10–11.30.

Kammaråklagare Johan Strömbäck, 010-562 67 63.

Kammaråklagare Thomas Forsberg, 010-562 67 93.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20