Lägesrapport i Luleåärende

Publicerad: 2021-03-04 11:37:08

En kort lägesrapport i ärendet om misstänkt ekonomisk brottslighet.

En hel del tillgångar har säkrats i samband med tillslag i ärendet och tillgångarna har tagits i förvar. Frågan om förvar kommer att ställas under domstolsprövning inom kort.

Förundersökningen fortsätter i övrigt på sedvanligt sätt genom att den information som har inhämtats genom förhör och beslag analyseras.

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20