Uppdatering i ärende om misstänkt ekonomisk brottslighet i Luleå

Publicerad: 2021-03-02 13:25:46

Flera personer har anhållits efter att polisen har genomfört en stor insats i utredningen om misstänkt brottslighet riktad mot det kommunala fastighetsbolaget Lulebo AB. Brottsligheten uppdagades våren 2020.

Utredningen pågår med bevissäkring och andra utredningsåtgärder. Flera företag misstänks vara knutna till brottsligheten, som rubriceras som grov trolöshet mot huvudman, alternativt medhjälp till grov trolöshet mot huvudman och grovt bedrägeri.

Ett trettiotal poliser arbetar med insatsen som har föregåtts av ett digert utredningsarbete.

– Insatsen är en följd av den utredning som pågått sedan våren 2020. Flera utredare har jobbat med ett mycket stort utredningsmaterial. Utredningen kommer även fortsättningsvis vara omfattande, säger inspektör Per Finnberg på polisens avdelning för grova brott i Norrbotten.

Förundersökningsledare är åklagarna Rickard Finnberg och Stina Stener. Åklagarna kan inte lämna mer information för närvarande. När ytterligare information finns lämnas det i ett pressmeddelande.

Målnummer i Luleå tingsrätt: B 1314-20

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20