Uppdatering i överprövningsärende om förlisningen av fartyget Estonia

Publicerad: 2021-03-24 10:01:00

Åklagaren kommer att invänta Statens haverikommissions preliminära bedömning innan hon fattar beslut i ärendet.

I november 2020 fick Åklagarmyndigheten in en begäran om att den nedlagda förundersökningen från 1990-talet om Estonias förlisning ska återupptas eftersom det kommit fram nya omständigheter. I begäran hänvisades till uppgifter i en tv-dokumentär.

Statens haverikommission bistår tillsammans med Finland motsvarande myndighet i Estland i en preliminär bedömning som syftar till att överväga om de nya omständigheterna ger anledning att revidera de slutsatser som drogs i 1997 års rapport om Estonias förlisning. Inom ramen för detta arbete kommer de svenskar som överlevde förlisningen att höras av haverikommissionen. Vidare lämnade Statens haverikommission i december förra året in en begäran till regeringen om att ändra lagen för att möjliggöra utredningsåtgärder såsom dykningar vid Estonia. Regeringen har lagt fram en lagrådsremiss och föreslår att en lagändring ska träda i kraft den 1 juli 2021.

– För att få ett bra bedömningsunderlag kommer jag att avvakta haverikommissionens arbete och resultatet av planerade dykningar. Först därefter kommer jag fatta beslut om det finns förutsättningar att inleda en förundersökning eller inte. Hur lång tid det tar innan jag fattar beslut kan jag i dagsläget inte bedöma, säger kammaråklagare Karolina Wieslander.

När åklagaren har ny information om ärendet kommer det att publiceras i ett nytt pressmeddelande.

Bakgrund

Under 1990-talet bedrevs en förundersökning, brottsutredning, om det begåtts brott i samband med Estonias förlisning. Den lades ned av åklagare 1997. Beslutet att lägga ned förundersökningen begärdes överprövat till en överåklagare och slutligen till riksåklagaren som 1999 beslutade att inte återuppta förundersökningen eftersom de brott som förundersökningen omfattade då var preskriberade. Riksåklagarens beslut begärdes i sin tur omprövat, men riksåklagaren beslutade 2000 att inte ändra sitt tidigare beslut.


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20