Våldtäktsdom överklagad till Högsta domstolen

Publicerad: 2021-03-18 08:12:00

Riksåklagaren har överklagat en dom där två män frikänts av hovrätten för bland annat grov våldtäkt.

Tingsrätten dömde en man för grov våldtäkt och en annan man för grov våldtäkt och våldtäkt av normalgraden för att de vid ett och samma tillfälle bland annat haft samlag med en kvinna mot hennes vilja. Hovrätten frikände männen eftersom man menade att åklagaren inte hade visat att målsäganden tvingats till samlag och andra sexuella handlingar genom våld.

Riksåklagaren överklagar domen eftersom det förefaller som att hovrätten inte har prövat om målsäganden har deltagit frivilligt i de sexuella handlingarna, vilket åklagaren påstått att hon inte gjort. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör hur bevisprövningen i förhållande till lagtextens ”inte deltar frivilligt” ska gå till när ett åtal för våldtäkt innehåller påstående om bland annat våld eller tvång, men när våld eller tvång inte har kunnat styrkas.

Överklagandet (AMR 2021-21)

Kontakt

Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20