Åklagaren överklagar tingsrättsdom i uppmärksammat sexualbrottsärende

Publicerad: 2021-11-24 08:46:08

I dag har kammaråklagare Helena Nordstrand överklagat domen mot den så kallade Nytorgsmannen, som i Södertörns tingsrätt dömdes till fem års fängelse för 35 olika brott mot 19 kvinnor. Åklagaren kommenterar överklagandet.

– Jag har i dag överklagat 16 åtalspunkter i domen mot den så kallade Nytorgsmannen. Han dömdes i tingsrätten för många, men inte alla, av de gärningar som omfattas av överklagandet och jag begär att hovrätten ska skärpa rubriceringen i flera av fallen, säger kammaråklagare Helena Nordstrand.

Bland annat vill åklagaren att fler brott ska bedömas som våldtäkt.

– I vissa av fallen menar jag även att tingsrätten har varit för sträng i sin bevisvärdering när de har värderat kvinnornas berättelser och övrig bevisning. Jag har även klagat i påföljdsdelen och begär att hovrätten under alla förhållanden ska döma ut ett strängare fängelsestraff. I de delar jag inte har klagat gör jag bedömningen att hovrätten inte kommer ändra tingsrättens domslut, säger Helena Nordstrand.

Pressmeddelande när åtal väcktes den 13/8.

Åklagaren har inte möjlighet att vara tillgänglig för att kommentera överklagandet ytterligare för media.

Överklagandet har lämnats in till Södertörns tingsrätt, som sedan distribuerar det till Svea hovrätt. Tingsrättens målnummer: 7816-20. Så snart målnummer i hovrätten finns tillgängligt kommer det att meddelas i en uppdatering av detta pressmeddelande. 

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20