Bilolyckan vid Markaryd

Publicerad: 2021-10-06 10:02:08

Åklagaren lämnar en kort sammanfattning av läget onsdag den 6 oktober.

– Det har bara gått några dagar och ännu återstår många utredningsåtgärder, bland annat olika tekniska undersökningar och förhör. Det är för tidigt att dra några slutsatser om vad som har orsakat olyckan. Jag kan heller inte bedöma när mer information kan lämnas, säger chefsåklagare Kajsa Sundgren.

Kajsa Sundgren är förundersökningsledare i den delen som syftar till att utreda om någon polis kan misstänkas för brott. Frågan om bilolyckan kan ha orsakats av någon annan utreds inom Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen.

På grund av hög arbetsbelastning har åklagaren för närvarande inte möjlighet att svara på frågor.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20