Förundersökning mot riksdagsman om misstänkt sexualbrott nedlagd

Publicerad: 2021-10-01 10:03:00

Chefsåklagare Maria Sterup på Särskilda åklagarkammaren har i dag beslutat att lägga ner förundersökningen mot en riksdagsman som misstänkts för utnyttjande av barn för sexuell posering.

I mitten av september gjordes flera polisanmälningar mot en riksdagsman, som enligt medieuppgifter skulle ha försökt förmå en ung flicka att skicka nakenbilder på sig själv till honom. Bland annat inkom en anmälan om misstanke om brottet utnyttjande av barn för sexuell posering och åklagaren inledde en förundersökning i det ärendet.

– Jag har förhört målsäganden som beskrivit det som förekommit mellan parterna. Jag har också fått ta del av bildinnehållet, som målsäganden uppger att hon skickat på begäran av mannen, och kan konstatera att det inte rör sig om nakenbilder. Jag anser inte att de aktuella bilderna utgör sexuell posering och därför har jag i dag lagt ner förundersökningen, säger chefsåklagare Maria Sterup på Särskilda åklagarkammaren.

Samtliga uppgifter som målsäganden har lämnat under polisförhör har prövats straffrättsligt. Det betyder att åklagaren även prövat om någon annan omständighet i målsägandens uppgifter kan utgöra brott. Åklagaren har inte funnit att så är fallet.

Den utpekade riksdagsmannen har inte genomgått några förhör.

– Efter genomförda förundersökningsåtgärder, har jag kommit fram till att det inte finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal är begånget, säger Maria Sterup.

Åklagaren är inte tillgänglig för media.

Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM-132330-21.

Beslutet.

.

Ur brottsbalken

6 kap. 8 §   Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år.

Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling.

Är brottet grovt, döms för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. Lag (2005:90).


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20