Lägesrapport i ärende om trafikolycka vid Markaryd

Publicerad: 2021-10-04 13:42:57

Med anledning av den uppmärksammade trafikolyckan på E4 vid Markaryd i går lämnar åklagaren en kort lägesrapport.

Under gårdagen inträffade en kollision mellan två fordon, varav det ena ska ha framförts av en polis. Med anledning av olyckan inledde polisen en förundersökning om grov vårdslöshet i trafik och vållande till annans död.

Chefsåklagare Kajsa Sundgren har övertagit förundersökningen i den delen som avser anställda inom polisen. Syftet är att utreda om någon polis kan ha begått brott i samband med olyckan. Frågan om olyckan kan ha orsakats av någon annan utreds inom Polismyndigheten.

På grund av hög arbetsbelastning har åklagaren ingen möjlighet att svara på frågor för närvarande.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20