Överklagande till Högsta domstolen om våldtäkt

Publicerad: 2021-10-22 11:22:32

Riksåklagaren har överklagat en våldtäktsdom till Högsta domstolen och yrkat att våldtäkten ska bedömas som grov, eftersom gärningsmannen hotat brottsoffret med en kniv.

En man åtalades för bland annat grov våldtäkt på en ung kvinna, eftersom han tvingat till sig både oralt och vaginalt samlag genom att hota henne med en kniv. Varken tingsrätten eller hovrätten bedömde våldtäkten som grovt brott, utan dömde för brott av normalgraden till fyra års fängelse.

– Det är fråga om ett händelseförlopp på cirka 30 minuter där en 18-årig kvinna blivit hotad med kniv av en betydligt äldre och starkare man. Han uttalade flera gånger att han skulle döda henne om hon inte gjorde som han sa, säger riksåklagare Petra Lundh.

Den fråga som riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva är vilka omständigheter som krävs för att ett hot ska anses vara särskilt allvarligt, enligt lagens mening, och därmed innebära att en våldtäkt ska betraktas som ett grovt brott. Något sådant avgörande finns inte tidigare från Högsta domstolen.

– Sedan i vart fall 2005 har samhällets syn på sexualbrott successivt skärpts, vilket också avspeglats i lagstiftningen. Däremot kan man se att domstolarna fortfarande är återhållsamma med att bedöma våldtäkter som begås med hjälp av knivhot som grova, trots att det enligt min mening var regeringens mening redan 2005, att våldtäkt under knivhot regelmässigt bör bedömas som grov, säger Petra Lundh.

Grov våldtäkt har sedan 2018 ett minimistraff på fem års fängelse.

Överklagandet AMR-7739-21 (pdf)

Kontakt

Byråchef My Hedström, 010-562 50 27

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20