En person åtalad för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott

Publicerad: 2021-09-16 08:59:52

En 61-årig man i södra Stockholm åtalades i dag för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, brott mot lagen om sprängämnesprekursorer och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Samtliga brott är rubricerade som grova.

Misstankarna uppstod i slutet av 2019 i samband med att polisen gjorde en husrannsakan i mannens bostad. Där hittades en mindre mängd färdiga sprängämnen och en större mängd ämnen som kan användas vid tillverkning av sprängämnen. Polisen hittade även skisser som kan kopplas till tillverkning av sprängladdningar.

– Jag menar att mannen har sammanställt och förvarat material i syfte att åstadkomma explosion som skulle medföra fara för andra, säger kammaråklagare Marie Skeppstedt Törnström som är förundersökningsledare.

I mannens datorer och hårddiskar fann polisen listor med namn och uppgifter om främst offentliga personer som är eller har varit verksamma som bland annat journalister, politiker och myndighetsföreträdare.

– Utredningen ger stöd för att det här är personer som den misstänkta mannen missaktar men det finns inte något som tyder på att han har påbörjat utförandet av en konkret gärning riktad mot någon av dem. Ingen av personerna är målsägande i ärendet, säger Marie Skeppstedt Törnström.

Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 19894-19.      

Åklagaren har inte möjlighet att vara tillgänglig för media i nuläget.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20