Förundersökning om misstänkt mord i Vittinge läggs ner

Publicerad: 2021-09-24 09:28:07

I mitten av juli i år anmäldes en man försvunnen i Vittinge i Uppsala län. Åklagare vid Åklagarkammaren i Uppsala inledde en förundersökning där två personer anhölls på den lägre misstankegraden skäligen misstänkta för mord. Anhållandena hävdes senare och personerna försattes på fri fot. Nu har åklagaren lagt ner förundersökningen.

De två, tidigare misstänkta personerna, var anhållna i tre dagar på den lägre misstankegraden för mord. Ingen av dem begärdes häktade utan frigavs av åklagare med anledning av den låga misstankegraden. De utredningsåtgärder som då kvarstod att göra förväntades ta längre tid än en vecka.

– Samtliga utredningsåtgärder och analyser av bevisning är nu slutförda och förundersökningen har lagts ned. De båda personerna är alltså inte längre misstänkta. De omständigheter som från början utgjorde misstanken har antingen visat sig kunna ha en annan förklaring eller har gett negativa resultat vid analyser av bevisningen. Det finns inte längre något som tyder på att de tidigare misstänkta personerna har med mannens försvinnande att göra. Den förvunna mannen har inte anträffats, säger kammaråklagare Lena Jansson som lett förundersökningen.

 

Ärendenummer hos Åklagarmyndigheten: AM-106650-21.

Åklagaren har inte möjlighet att vara tillgänglig för ytterligare kommentarer.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20