Sex personer häktade för bl.a mord och grovt vapenbrott i Hjulsta, i norra Stockholm

Publicerad: 2021-09-02 18:11:20

Sex personer har i dag häktats vid Solna tingsrätt. Åklagarna är inte tillgängliga för media.

Två av personerna är häktade på sannolika skäl för inblandning i ett mord och grovt vapenbrott i Hjulsta den 31 maj 2021. Den ena av dessa två är också häktad på sannolika skäl för mord, mordförsök och grovt vapenbrott i Hjulsta den 30 augusti 2021. Den andra är också häktad på skälig misstanke för mord, mordförsök och grovt vapenbrott i Hjulsta den 30 augusti 2021.

Därutöver är fyra personer häktade på skälig misstanke för mord, mordförsök och grovt vapenbrott i Hjulsta den 30 augusti 2021. För dessa personer måste åklagaren senast den 9 september besluta om de ska vara fortsatt häktade eller då begäras häktade på sannolika skäl, för det fall misstankegraden har förstärkts.

För de personer som är häktade på sannolika skäl måste åklagaren väcka åtal eller begära åtalsförlängning senast den 30 september 2021.

Utredningen befinner sig i ett mycket intensivt skede och det finns under denna och kommande vecka ingen möjlighet för åklagarna att uttala sig närmare i ärendet.

Målnummer i Solna tingsrätt B 8320-21.  


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20