Åklagaren har begärt fyra personer häktade i Stockholm

Publicerad: 2022-04-08 15:31:10

Åklagaren har idag den 8 april lämnat in häktningsframställan för fyra personer som vid olika tillfällen gett sig ut i vägbanan och stoppat trafiken på olika högtrafikerade vägar under rusningstid i Stockholmsområdet. Åklagaren är inte tillgänglig för medier.

Brottsrubriceringen är sabotage vid en rad olika tillfällen under perioden 28 mars och 6 april, 2022. Agerandet har orsakat trafikstopp och vidare följder ska utredas.

Häktningsförhandling äger rum under lördagen den 9 april.

Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 5560-22

– Anledningen till att dessa personer begärs häktade är att samtliga misstänkta varit med vid ett flertal tillfällen under senare tid och att det finns risk att deras beteende upprepas. Då det upprepade agerandet lett till trafikproblem och då det riskerar att orsaka allvarliga följder för den allmänna samfärdseln såsom bland annat för utryckningsfordon och ambulanstransporter är det av vikt att beteendet och de följder som agerandet medför upphör säger kammaråklagare Malin Kühn.

 

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20