Avslutad förundersökning om explosion i Göteborg

Publicerad: 2022-04-08 11:02:02

Åklagaren har i dag fredag den 8 april avslutat förundersökningen om den kraftiga explosionen på Övre Husargatan den 28 september 2021. Flera personer skadades, varav en senare avled på sjukhus. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

En person har på sannolika skäl varit misstänkt för brott i samband med händelsen. Samtidigt som omfattande informationsinhämtning och andra utredningsåtgärder genomfördes pågick ett omfattande arbete för att lokalisera och gripa den misstänkte.

Personen häktades i sin utevaro av Göteborgs tingsrätt den 4 oktober 2021 på sannolika skäl misstänkt för försök till mord och allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott.

Den 6 oktober 2021 anträffades den misstänkte avliden i Göta Älv. Inget brott misstänks i samband med dödsfallet. När han anträffades avliden skrevs misstankarna mot honom av.

– Det innebar att han aldrig blev hörd om de misstankar som fanns mot honom och att han inte har haft möjlighet att förklara sig. Ingen kan förklaras skyldig till brott utan att detta har slagits fast av domstol. Jag kan ändå nämna att det som låg till grund för misstankarna mot honom framförallt var att han iakttagits när han kom ut från Övre Husargatan 22 strax efter explosionen, att han hade tillgång till det utrymme där explosionen skedde samt att han dagarna före explosionen inhandlat butan- och propangas, tändare och tändstickor samt dunkar med bensin, säger kammaråklagare Maria Thorell som varit förundersökningsledare. 

Under utredningen har det också framkommit att han haft bensin på sina skor och att det i en telefon som han hanterat gjorts internetsökningar på bl.a. sökorden butan, propan och explosivt i kombination.

Förundersökningen fortsatte efter att personen hittats avliden för att undersöka om det fanns andra personer som kunde haft del i brotten och för att så långt det är möjligt få klarhet i vad som hänt på platsen.

 – Omfattande utredningsåtgärder har vidtagits och dessa har inte lett fram till att någon annan kunnat misstänkas för brott. Ytterligare utredning kan inte förväntas ändra på detta. Därför har förundersökningen nu avslutats, säger Maria Thorell.

Polisen kommer inte lämna några ytterligare kommentarer.

Förundersökningsmaterialet i ärendet AM-150435-21 är gallrat hos Åklagarmyndigheten, men kan begäras ut via Polismyndigheten.

Kontakt

Kammaråklagare Maria Thorell är tillgänglig för media i dag fredag 8 april kl. 14-15, 010-562 55 65.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20