Tre personer åtalade för inblandning av sprängning av polishuset i Helsingborg

Publicerad: 2022-04-22 09:27:03

I dag har åklagaren väckt åtal mot tre män misstänkta för grov allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. Alla tre är häktade sedan slutet av januari 2022.

Den 18 oktober 2017 utsattes polishuset i Helsingborg för en kraftig explosion. Den orsakade stora materiella skador på polishuset och krossade fönster på byggnaden mittemot. I polishuset befann sig nattpersonal samt intagna personer i arresten när sprängningen skedde. Totalt befann sig 120 personer i eller i närheten av polishuset. Ingen person skadades.

På en övervakningsfilm syns en person lämna en kylväska vid polishusets entré. När personen har lämnat platsen sker sprängningen. Flera vittnen observerade en scooter i nära anslutning till sprängningen och ett vittne har pekat ut en av gärningspersonerna.

Vid husrannsakan hos en av de misstänkta fann polisens tekniker en jacka med samma sprängämneskomponenter som vid polishuset. Även en scooter med samma ämnen påträffades i den misstänktes förråd.

Åklagaren menar att en av de misstänkta har preparerat en kylväska med sprängmedel och sedan lämnat över kylväskan till de två andra männen och gett instruktioner om hur bomben skulle hanteras.

De tre misstänkta är uppväxta i Helsingborg och ingår enligt åklagaren i samma kriminella nätverk. Alla tre förnekar brott.

Målnummer i Helsingborgs tingsrätt: B 503-22.

Förundersökningsledare Neela Frisell har inga möjligheter att vara tillgänglig för media och har ingen ytterligare information att lämna inför rättegångsstart.

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20