Tre personer åtalas för brott mot meddelarfriheten

Publicerad: 2022-04-13 08:10:28

Åklagaren har i dag väckt åtal för brott mot meddelarfriheten i ett ärende där en visselblåsare för media påtalat upplevda brister i företaget där hon arbetade. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

Ett kvinnligt vårdbiträde berättade för media om sina egna upplevda brister i smittskyddet på det äldreboende där hon arbetade. När kvinnans berättelse blev uppmärksammad i media blev hon inkallad till sin arbetsgivare som gav henne en skriftlig erinran. Två kvinnor och en man som också företrädde arbetsgivaren var med på mötet där de skrev under erinran.

– Att kalla in en arbetstagare och ge en skriftlig erinran, som har skett i det här fallet, är enligt min bedömning brott mot lagen om meddelarskydd. Lagen trädde i kraft 2017 och såvitt jag känner till är den inte prövad än. Det är nu upp till tingsrätten att göra en bedömning. Det är viktigt att nämna att det handlar om kvinnans upplevda missförhållanden, inte vad som är sant eller falskt, säger kammaråklagare Anette Fassl.

Straffskalan för brott mot lagen om meddelarskydd i vissa verksamheter är böter eller fängelse i högst ett år.

– Det är viktigt att människor kan påtala upplevda missförhållanden utan att riskera att utsättas för repressalier för det. Det är därför lagen finns, säger Anette Fassl.

Målnummer i Attunda tingsrätt: B 6301-21.

Lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter, 2017:151 trädde i kraft den 1 juli 2017.

Vad är meddelarskydd?

Vad är meddelarfrihet?

 

Kontakt

Kammaråklagare Anette Fassl är tillgänglig för media i dag kl. 13-14.15 på 010-562 52 85.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20