Lägesrapport i ärende om försök till mord på en flicka i Skellefteå

Publicerad: 2022-08-09 16:14:00

Torsdag den 7 juli hittades en flicka svårt skadad i Morö Backe i Skellefteå och en förundersökning om försök till mord inleddes. Åklagaren lämnar en rapport om läget i utredningen just nu.

Åldersbedömning av den misstänkta pojken

Enligt folkbokföringsuppgifter fyller den misstänkte 13 år i år. Tidigt i utredningen uppstod dock tvivel kring denna uppgift. När den misstänkte först hördes av polis uppgav han själv att hans registrerade födelsedatum är fel och att han faktiskt är 15 år gammal. Att så är fallet har sedan också hans föräldrar bekräftat för polis.

– Föräldrarna har i polisförhör förklarat att man av misstag angav fel födelsedatum för sonen när man kom till Sverige. Det verkar också vara något som man sedan påtalat för svenska myndigheter, säger kammaråklagare Irene Falk som är tillförordnad förundersökningsledare.

Åklagare bedömde att det fanns anledning att anta att den misstänkte fyllt 15 år vid tidpunkten för gärningarna och beslutade att genomföra en medicinsk ålderbedömning av honom. Hans tänder och hand/handled har röntgats och läkare har utifrån dessa undersökningar bedömt att resultaten talar för att den misstänkte är 15 år eller äldre.

– Eftersom resultaten från den medicinska ålderbedömningen bekräftar det som den misstänkte och hans föräldrar uppgett – att han är 15 år fyllda – så kommer vi i den fortsatta handläggningen utgå från denna ålder. Det misstag som verkar ha skett när han kom in i landet kommer således inte innebära att en lagföring är utesluten. Om bevisen mot honom är tillräckligt starka när utredningen är klar så kommer åtal att väckas, säger Irene Falk.

Utredningsläget just nu

Misstankarna om försök till mord och grov våldtäkt mot barn kvarstår oförändrade. Man väntar fortfarande på tekniska analyser och ytterligare förhör kommer behöva hållas innan utredningen kan slutföras. Flickan befinner sig dock alltjämt på sjukhus och det är osannolikt att hon kommer höras i utredningen.

– Bedömningen är att det inte vore förenligt med flickans bästa att försöka genomföra ett förhör med henne om det som hänt. De skador hon fått vid händelsen gör också att hennes förmåga att minnas och berätta om det inträffade kan förväntas vara låg. Vår förhoppning är istället att den övriga utredningen – vittnesförhör, medicinsk utredning och de tekniska analyserna – kommer kunna ge oss en tillräckligt klar bild av vad som hänt på platsen, säger Irene Falk.

Kammaråklagare Irene Falk är upptagen med domstolsförhandlingar och är därför inte tillgänglig för frågor från media.

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20