Åtal för vållande till annans död i Södertälje

Publicerad: 2022-12-06 09:39:27

Kammaråklagare Cecilia Tepper har i dag väckt åtal mot tre personer för vållande till annans död i ett oaktsamhetsbrott där en 4-årig pojke mist livet när han tagit sig ut från sin förskola, klättrat över ett staket och drunknat i en pool. Åklagaren väcker också talan om företagsbot.

Det var den 14 juni 2022 på en förskola i Södertälje kommun som den 4-åriga pojken lämnar förskolan genom att klättra över ett lågt staket. Vid tillfället har ingen vuxen tillsyn över barnet. Barnet tar sig till en pool i området och avlider genom drunkning. Oaktsamheten har bestått i att ansvariga inte vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder genom att inte se till att staketets bristande utformning åtgärdats och att de inte heller vidtagit andra säkerhetsåtgärder.

- Jag menar att det låga staketet var en känd säkerhetsrisk för de åtalade. Trots detta har staketet inte åtgärdats och man har inte heller vidtagit andra åtgärder som att t.ex. spärra av området där staketet var lågt eller placera en pedagog med uppsikt över staketet.  Underlåtenheten att vidta säkerhetsåtgärder menar jag var avgörande för att 4-åringen tog sig till poolen och drunknade, säger kammaråklagare Cecilia Tepper.

Familjen som äger poolen

Swimmingpoolen, som ägs av en familj som bor i närheten av förskolan, har haft ett erforderligt poolskydd.

- Poolen ligger på baksidan av deras hus och poolskyddet har i vart fall delvis varit på. Några i familjen har varit hemma och haft viss uppsikt över den. Utifrån en sammantagen bedömning menar jag att de inte har varit straffbart oaktsamma och därför åtalar jag inte dem, säger Cecilia Tepper.

Företagsbot

Åklagaren har yrkat att stiftelsen som äger fastigheterna inklusive tomten ska betala en företagsbot om 1,5 miljoner kronor på grund av angivna brott som begåtts i utövningen av förskoleverksamheten.

- Stiftelsen har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. De har känt till att staketet borde åtgärdats men har haft olika uppfattning om när det skulle göras och graden av säkerhetsrisk. Enligt hyresavtalet ansvarar stiftelsen för skötsel av bl.a. staket. Jag anser att det kunnat krävas att staketen på förskolans gård förhindrade att barn som vistas på förskolan rymmer utan vuxens tillsyn. Summan som jag yrkar på är en avvägning utifrån omständigheterna i detta fall, säger kammaråklagare Cecilia Tepper.

Målnummer i Södertälje tingsrätt: B 1998-22.

 

Kontakt

Kammaråklagare Cecilia Tepper är tillgänglig för media i dag tisdag kl. 11.15-15.30 på 010-562 64 20.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20