Gotlandsdom överklagas inte

Publicerad: 2022-12-23 12:52:42

Kammaråklagare Henrik Olin har beslutat att inte överklaga Gotlands tingsrätts dom om Almedalshändelsen och lämnar en kommentar.

– Jag kan konstatera att Gotlands tingsrätt i sin dom bifallit åtalet och rubriceringen förberedelse till terroristbrott, men inte bedömt det fullbordade mordet som terroristbrott. Tingsrättens argumentation är tydlig; mord på en högre tjänsteman under den så kallade politikerveckan i Almedalen riskerar inte att leda till en sådan allvarlig skada på Sverige som krävs för att det ska utgöra ett terroristbrott. Däremot skulle ett mord på en partiledare under samma förutsättningar leda till risk för sådan allvarlig skada. Det är en bedömning av ett tidigare oprövat område som jag efter noggrann eftertanke kan acceptera. Dessutom kan jag konstatera att prejudikatvärdet av en eventuell hovrättsdom torde vara relativt begränsat då varje brottsmisstanke kring tänkbar terroristbrottslighet är unik, säger Henrik Olin.

Åklagaren kommer inte vara tillgänglig för kommentarer eller intervjuer.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20