Dom meddelas i sexualbrottsärende på Södermalm, Stockholm

Publicerad: 2022-02-14 11:01:32

Svea hovrätt meddelar den 15 februari kl. 11 dom i målet mot den så kallade Nytorgsmannen som i tingsrätten dömdes för 35 olika brott mot 19 kvinnor. Åklagaren överklagade 16 åtalspunkter i domen och begärde att hovrätten skulle skärpa rubriceringen i flera av fallen och bland annat bedöma fler av brotten som våldtäkt.

Målnummer i Svea hovrätt: B 13930-21.

Kontakt

Kammaråklagare Helena Nordstrand är tillgänglig för media på telefon den 15 februari kl. 12.30-13.00, 010-562 59 94. 

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20