Åklagare och polis kommenterar hovrättsdom

Publicerad: 2022-06-17 13:14:00

Med anledning av att Svea hovrätt i dag har dömt en man för synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott lämnar åklagare och polis en kommentar.

En man åtalades i februari 2020 för synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott för att ha varit ansvarig för marknadsplatsen Flugsvamp 2.0 och för att ha hanterat brottsutbytet därifrån. Han friades i dessa delar, eftersom tingsrätten inte ansåg det styrkt att han varit administratör för sidan. Åklagaren överklagade till hovrätten, som gör en annan bedömning än tingsrätten och i dag dömer mannen i enlighet med åtalet till fängelse i 11 år och 8 månader.

– Det är tillfredsställande att hovrätten delar vår bedömning av mannens centrala roll i brottsupplägget. Jag kan konstatera att hovrätten har bedömt bevisningen både i de olika delarna och i sin helhet på ett annat sätt än vad tingsrätten gjorde, säger kammaråklagare Tove Kullberg.

– Man får ha respekt för att bevisningen i detta mål har varit utmanande för domstolarna. Tyngdpunkten har varit avancerade penningtvättsupplägg med kryptovaluta och analys av källkod, filer och databaser. Det finns ingen tidigare praxis med denna typ av bevisning för domstolarna att luta sig mot utan detta är nytt och mycket svårt. Hovrättens tydliga dom kan därför tjäna till ledning för kommande ärenden av liknande karaktär, för både polis och åklagare, säger kammaråklagare Annika Wennerström som varit förundersökningsledare.

– Flera polisiära kompetenser har arbetat gemensamt och uthålligt i ärendet vilket har lett till att vi fått fram avgörande bevisning trots avancerade och komplicerade brotts- och penningtvättsupplägg. Utredningen visar att svensk polis har kapacitet och förmåga att utreda den här typen av brott. Det inte är riskfritt att begå brott bara för att det sker på Darknet, säger Björn Eriksson, kriminalinspektör, Polismyndigheten.

Hovrättens målnummer: B8606-20.

 

Kontakt

Annika Wennerström, kammaråklagare, 010-562 55 58.

Björn Eriksson, kriminalinspektör Polismyndigheten, via pressekreterare Nadia Jaber, 010-563 49 39.

De finns tillgängliga på telefon klockan 13–14 i dag.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20