Överklagande till Högsta domstolen i fråga om mord

Publicerad: 2022-06-08 11:36:35

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen klargör när en drogutlöst psykos ska anses självförvållad och även vilken straffmätning som är rimlig.

En man mördade sin tidigare flickvän under inverkan av en allvarlig psykisk störning orsakad av en drogutlöst psykos. Mannen hade i samband med gärningen intagit flera droger, bland annat amfetamin. Han bedömdes till följd av psykosen haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlade. Mannen hade också tidigare drabbats av psykos efter intag av droger.

Tingsrätten bedömde att psykosen var självförvållad och att hans nedsatta förmåga att kontrollera sitt handlande därför inte skulle beaktas som en förmildrande omständighet vid straffmätningen. Tingsrätten dömde mannen till fängelse på livstid.

Hovrätten ansåg däremot att då mannen under den psykos han tidigare drabbats av inte skadat en människa allvarligt, han inte kunnat räkna med att han under den senare drogutlöst psykosen skulle skada eller mörda sin tidigare flickvän. Hans bristande förmåga att kontrollera sitt handlande till följd av psykosen skulle enligt hovrätten därför medföra en nedsättning av straffet. Hovrätten bestämde påföljden till fängelse i 17 år.

Riksåklagaren anser att psykosen mannen drabbats av ska anses självförvållad och att den därför inte ska beaktas som en förmildrande omständighet vid straffvärdebedömningen. Mordet, som i detta fall föregåtts av en synnerligen brutal och utdragen misshandel med tortyrliknande inslag där han försökt dränka kvinnan i först en vattenfylld toalettstol och därefter i en skurhink för att slutligen hugga henne i halsen med en större kniv till följd av att hon avled, har ett så högt straffvärde att påföljden oavsett ska bestämmas till fängelse på livstid.


Överklagande: AMR-4008-22

Kontakt: Byråchef My Hedström, 010-562 50 27