Överklagande till hovrätten i uppmärksammat mål om syntetiska luftstrupar

Publicerad: 2022-06-29 09:14:16

Överåklagare Mikael Björk har i dag onsdag, i samråd med chefsåklagaren Jim Westerberg och seniora åklagaren Karin Lundström-Kron, överklagat domen i Solna tingsrätt (2022-06-16) i det mål där en tidigare kirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset stått åtalad för grov misshandel av tre personer som fått syntetiska luftstrupar inopererade.

Den tilltalade dömdes i tingsrätten till villkorlig dom för vållande av kroppsskada i ett av fallen. Åklagarna yrkar i överklagandet att den tilltalade ska dömas för tre fall av grov misshandel eller, i andra hand, vållande till kroppsskada, grova brott, till fängelse. Även om hovrätten godtar tingsrättens bedömning av skuldfrågan yrkas att påföljden bestäms till fängelse.

– Jag anser att den tilltalade har gjort sig skyldig till ett risktagande av allvarligt slag gällande alla tre målsägande. Det har i samtliga fall varit fråga om ingrepp som skett i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns vidare en lång rad omständigheter som tydligt visar att ingreppen handlat om forskning, vilket framkommit genom den av oss åberopade bevisningen. Det framstår i mina ögon som tydligt att det har varit fråga om helt lagstridiga mänskliga experiment och påföljden bör bestämmas till ett långvarigt fängelsestraff med tanke på brottslighetens art och höga straffvärde, säger överåklagare Mikael Björk.

Enligt tingsrättens bedömning bygger domen i sin helhet på brottsbalkens nödparagraf. Något som åklagarna motsätter sig.

– De tre målsägandena har enligt oss inte befunnit sig i nöd i brottsbalkens mening. För att en handling ska anses vara nödvändig för farans undanröjande bör det rimligen krävas att handlingen i fråga med viss grad av sannolikhet kan undanröja den hotande faran. En helt obeprövad metod som innebär att ett livsviktigt organ ersätts med ett plaströr kan inte påstås vara av sådant slag, säger chefsåklagare Jim Westerberg.

– Jag anser att den åberopade bevisningen med överväldigande styrka talar för att det inte vid något av de tre tillfällena har funnits en rätt så nära förestående fara för att de tre målsägandena skulle avlida. Ett av många tydliga exempel på detta är att de syntetiska luftstruparna har hunnit att tillverkas i Storbritannien och USA för att därefter transporteras till Sverige inför de planerade ingreppen, säger senior åklagare Karin Lundström-Kron.

Målnummer i Solna tingsrätt: B 10553-18.

Det är Svea hovrätt som bestämmer tid för huvudförhandling.

Åklagarna är inte tillgängliga för media.

Överklagandet till Solna tingrätt

Tidigare pressmeddelande  vid åtals väckande 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20