Riksåklagaren överklagar en dom om våldtäkt mot barn m.m.

Publicerad: 2022-06-21 13:10:29

Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom till Högsta domstolen och bland annat yrkat att tre åtalspunkter ska bedömas som grova våldtäkter mot barn istället för brott av normalgraden.

En man åtalades för ett stort antal sexualbrott mot 14 flickor i åldrarna 10–17 år. Flickorna förmåddes att ta bilder och filmer av sig själva med sexuellt innehåll och sedan skicka dem till mannen. Han dömdes av hovrätten till fängelse i 7 år och 6 månader för bland annat flera fall av våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, och grovt barnpornografibrott.

I tre fall där mannen åtalades för grov våldtäkt mot barn mot två olika flickor i 13-årsåldern dömde både tingsrätten och hovrätten för brott av normalgraden, bland annat för att mannen inte haft fysisk kontakt med flickorna. Riksåklagaren överklagar nu dessa gärningar och yrkar att mannen ska dömas för grov våldtäkt mot barn i alla tre fallen och därmed också få ett betydligt längre fängelsestraff. Riksåklagaren vill att HD ska uttala sig om under vilka omständigheter som våldtäkt mot barn på distans ska bedömas som grovt brott.

– Det har varit fråga om utdragna och smärtsamma händelser som föregåtts av hot och de har varit ett led i upprepade övergrepp mot flickorna. Det finns heller inget i lagtexten eller i praxis som säger att det ska krävas fysisk kontakt för att våldtäkt mot barn ska bedömas som grov, säger riksåklagare Petra Lundh.

Brott i konkurrens

Överklagandet omfattar också tre åtalspunkter om grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. Domstolarna dömde inte för detta brott, eftersom man i två av fallen menade att det allvarligare brottet våldtäkt mot barn är så pass näraliggande att det kan anses vara dubbelbestraffning att döma även för det mindre allvarliga brottet. I ett fall dömde tingsrätten och hovrätten för sexuellt övergrepp mot barn. Även detta brott, som i och för sig har en lägre straffskala än utnyttjande av barn för sexuell posering, skulle enligt domstolarna ges företräde.

Enligt riksåklagaren fyller de olika straffbestämmelserna olika syften, där våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn i första hand ska skydda för kränkningar av den sexuella integriteten medan utnyttjande av barn för sexuell posering även ska skydda mot att få sitt privatliv kränkt. Mannen bör därför dömas för samtliga brott, vilket med juridiskt språkbruk kallas för att döma i konkurrens.

Överklagandet.

 

Kontakt

Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20