Två personer åtalas i uppmärksammat ärende om bl.a. förberedelse till mord och skyddande av brottsling

Publicerad: 2022-06-08 08:48:10

Den 30 juni 2021 uteslöts två advokater ur Advokatsamfundet. Nu har de åtalats för brott som de misstänks ha begått under tiden de var advokater. En av dem är häktad. Åklagaren är tillgänglig för media när rättegången är avslutad.

Den 1 mars i år greps en av de före detta advokaterna misstänkt för förberedelse till mord. Han häktades den 4 mars och har varit frihetsberövad sedan dess. Nu åtalas han för förberedelse till mord och skyddande av brottsling, grovt brott.

– Jag åtalar honom för förberedelse till mord för att han misstänks ha gett uppdrag om att samla in pengar för att betala för ett mord och för att insamling skett. Han åtalas även för skyddande av brottsling, grovt brott. Det avser en grov misshandel som skett på allmän plats där den dåvarande advokaten misstänks, genom en annan person, ha gett instruktioner bland annat till ett vittne och målsäganden om vad som ska sägas. Uppgifterna som sedan lämnades av vittnet och målsäganden ledde till att förundersökningen lades ned. Kommunikationen har i båda fallen skett via krypterade Encrochattar, säger förundersökningsledare Ewamari Häggkvist.

Båda männen åtalas också för skyddande av brottsling, grovt brott och medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Båda brotten består i uppgifter och instruktioner som lämnat till Vårbynätverkets ledande personer via Encrochattar. Den före detta advokaten som inte är häktad har tidigare åtalats för brott mot yppandeförbud i samma ärende.

– Allmänhetens och rättskedjans förtroende för advokatkåren skadas allvarligt om advokater missbrukar enrumsprivilegiet och kommunicerar sekretessbelagd information på ett otillåtet sätt med krypterade Encrochat-telefoner, vilket vi påstår skett i dessa fall. Dessutom försvåras eller till och med förhindras möjligheten att utreda och lagföra allvarlig brottslighet som är kopplad till gängkriminalitet, säger Ewamari Häggkvist.

Båda förnekar brott.

Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 3332-22.

Huvudförhandlingen inleds preliminärt den 16 juni och avslutas den 22 juni, med reservdag den 23 juni. Efter att rättegången är avslutad är åklagaren tillgänglig för medieintervjuer. Innan dess är hon inte tillgänglig för media.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20