Åtal väckt i ärende om synnerligen grovt narkotikabrott och narkotikasmuggling i Uppsala

Publicerad: 2022-05-02 12:31:45

Åklagare har i dag väckt åtal mot 17 personer i Uppsala som har deltagit i och styrt en stor organiserad narkotikahandel. Åklagaren är tillgänglig för media.

Stora partier narkotika har inom ramen för organisationen importerats till Sverige under december 2020 till maj 2021 och sedan sålts över hela Sverige i mindre partier. Flera av de nu åtalade har haft ledande positioner inom narkotikahandeln och har engagerat andra personer för den fysiska hanteringen. De misstänkta beräknas ha gjort vinster på narkotikahandeln med totalt ca. 4 miljoner kronor.

– Bevisläget är gott och en framgångsfaktor har varit Anom-materialet från den amerikanska operationen Trojan Shield. Ärendet bygger även på ett gediget arbete från svensk polis och vi har säkrat annan bevisning i form av spaning, omfattande narkotikabeslag och teknisk bevisning. Förundersökningen är omfattande och har varit mycket resurskrävande, säger Anna Arnell, kammaråklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

– Polisens och tullens beslag består av flera olika sorters narkotika som kokain, amfetamin, cannabis, kristall och tramadol till ett gatuvärde på närmare 110 miljoner kronor, säger kommissarie Torbjörn Munther, spaningsledare på Polismyndigheten Region Mitt.

– Utredningen har haft flera internationella kopplingar och åtalet har föregåtts av omfattande samarbete med polis i Spanien, Nederländerna och Österrike. Vi tror att vi har stoppat ett av de viktigaste nätverken som säljer narkotika och hanterar handgranater, med bas i Uppsalatrakten, säger kommissarie Torbjörn Munther.

Två av de åtalade på ledande nivå i verksamheten har varit baserade i Spanien och har överförts till Sverige genom europeiska arresteringsorder.

Ärendet har även utmynnat i ett antal separata förundersökningar och rättegångar. Ett flertal personer runt om i Sverige är redan dömda för synnerligen grova narkotikabrott.

Vissa mål pågår parallellt gällande synnerligen grova narkotikabrott.

Rättegången beräknas inledas den 16 maj i Attunda tingsrätts säkerhetssal och pågå till mitten av november 2022.

Målnummer i Uppsala tingsrätt: B3536-21.

Kontakt

Kammaråklagare Anna Arnell vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet är tillgänglig för media i dag kl. 13-13.30 på 010 562 57 32. 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20