Nedlagd förundersökning om grov förskingring m.m. mot politiker i Göteborg

Publicerad: 2022-05-25 10:11:47

Åklagaren har i dag onsdag den 25 maj beslutat att lägga ned förundersökningen mot en politiker i partiet Demokraterna i Göteborg. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon i eftermiddag.

Politikern har varit misstänkt för grov förskingring och andra ekonomiska oegentligheter i samband med investeringar i ädelträ i Brasilien. Under förundersökningen har företrädare för målsäganden hörts. Dessa har även bidragit med skriftlig bevisning. På motsvarande sätt har den misstänkte och annan person hörts. Även från deras håll har skriftlig bevisning överlämnats.

– Vid en samlad bedömning av den muntliga och skriftliga bevisningen kan konstateras att det saknas tillräckligt med bevisning för att kunna väcka åtal. Prognosen är att ytterligare utredningsåtgärder inte kommer att förbättra bevisläget, säger kammaråklagare Bengt-Olof Berggren vid Göteborgs åklagarkammare.

Åklagarmyndighetens ärende: AM-131426-21.

Kontakt

Kammaråklagare Bengt-Olof Berggren finns tillgänglig på telefon för eventuella frågor från media i dag kl. 13–14, 010-562 54 80.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20