Nedlagd förundersökning om grov mordbrand i Norrköping

Publicerad: 2022-05-24 13:30:16

Åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen om grov mordbrand i Klockaretorpet i Norrköping den 3 maj 2022.

På eftermiddagen den 3 maj inkom larm till räddningstjänsten om en pågående brand i en radhuslänga på Karl Wards gata i Klockaretorpet. Baserat på initiala vittnesuppgifter kunde en person under 15 år misstänktas för grov mordbrand och en utredning inleddes enligt 31 § lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (Lul).

Under utredningens gång har bland annat ett stort antal vittnesförhör hållits och en teknisk undersökning av brottsplatsen genomförts. Innehållet i misstänkts mobiltelefon har även analyserats. Utredningen har även visat att de initiala vittnesuppgifterna inte stämde. Det har vidare, med hjälp av GPS-positioneringar i misstänkts mobiltelefon konstaterats att misstänkt person inte befunnit sig på platsen för branden vid tiden då den startade.

Mot bakgrund av det har misstanken lagts ner och utredningen enligt Lul 31 § avslutats. Personen som tidigare var misstänkt har erbjudits möjlighet att lämna en berättelse i egenskap av vittne men har avstått från det eftersom man inte har plikt att vittna om man är under 15 år. Då det i dagsläget inte finns någon misstänkt kommer den fortsatta utredningen att ledas av polis.

Kontakt

Kammaråklagare Karin Lejefors, 010-562 58 73. 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20