Vapenbrott överklagas till Högsta domstolen

Publicerad: 2022-05-10 10:52:38

Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom till Högsta domstolen och yrkat att domstolen ska döma för synnerligen grovt vapenbrott istället för grovt vapenbrott.

En ung man åtalades för (bland annat) synnerligen grovt vapenbrott för att han i ett olåst utrymme i sin bostad förvarat två helautomatiska kulsprutepistoler med tillhörande ammunition, varav den ena pistolen var laddad och skjutklar. Mannen rör sig i kriminella kretsar och har dömts för flertalet brott.

Både tingsrätten och hovrätten bedömde vapenbrottet som grovt. Riksåklagaren överklagar nu och yrkar att brottet ska bedömas som synnerligen grovt.

– 2020 genomfördes flera lagändringar med syfte att skärpa straffen för de allvarligaste vapenbrotten. Förändringarna innebar bland annat att det inte längre skulle behöva röra sig om en stor mängd vapen för att ett brott ska bedömas som synnerligen grovt, så länge vapnen är av en särskilt farlig sort eller om de finns i en miljö där man skulle kunna befara att de skulle komma att användas vid brott. Högsta domstolen har inte prövat gränsen mellan grovt och synnerligen grovt vapenbrott sedan lagändringarna och det är den frågan jag vill att man nu prövar, säger riksåklagare Petra Lundh.

I överklagandet pekar riksåklagaren på att farligheten är central i vapenlagstiftningen när man ska bedöma hur ett brott ska rubriceras och vilket straff som ska dömas ut.

– I det här fallet har det, enligt min mening, varit fråga om mycket farliga och fungerande vapen som inte har någon annan användning än att skjuta mot människor med. Mannen har varit mycket brottsaktiv och bland annat diskuterat vapenanvändning på telefon med andra personer. Det är klarlagt att ett av vapnen användes vid en skjutning mot en pizzeria någon månad innan det beslagtogs. Vapnen har också varit lättillgängliga på en plats där flera andra personer bor eller vistas. Sammantaget menar jag att man når upp till synnerligen grovt vapenbrott, säger Petra Lundh.

 

Läs mer

Överklagandet.

Åklagarmyndigheten gör varje år sammanställningen prioriterade prejudikatfrågor med frågor där det bedöms som viktigt att Högsta domstolen ger vägledning. I den senaste sammanställningen ingår denna fråga.

 

Kontakt

Byråchef Eva Bloch, 010-562 51 96.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20