Uppdatering i ärende om grovt miljöbrott i Sörmland

Publicerad: 2022-03-29 16:34:33

Under tisdagen har en kompletterande brottsplatsundersökning gjorts på en industritomt i Barva utanför Eskilstuna.

Redan för ett år sedan undersöktes platsen av polisens tekniker för första gången. Fastigheten ingår i en omfattande förundersökning om grovt miljöbrott. En av förundersökningsledarna i ärendet är Linda Schön, kammaråklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

– Vi har fått ny information i ärendet vilket föranlett den kompletterande brottsplatsundersökningen. Under dagen har vi bland annat tagit markprover och undersökt innehållet i balarna. Förundersökningen om grovt miljöbrott pågår för fullt. Vi är i slutskedet av utredningen men än så länge är det för tidigt att säga när vi kan fatta beslut i åtalsfrågan, säger Linda Schön.

Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM 13159-21

Åklagaren har för närvarande ingen ytterligare information att lämna och har inte möjlighet att vara tillgänglig för media. Nytt pressmeddelande kommer att skickas ut när det finns nya uppgifter i ärendet.

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20