15-åring omhäktad för mord på köpcentrum i Malmö

Publicerad: 2022-11-21 16:09:56

En 15-åring som varit häktad sedan den 21 augusti 2022 på sannolika skäl misstänkt för mord och försök till mord på köpcentret Emporia den 19 augusti har i dag omhäktats.

Häktningen gäller även ytterligare två fall av försök till mord vid samma tillfälle. Målsägandena i de nya brottsmisstankarna är en vuxen och ett barn.

Tingsrätten har beslutat att det finns skäl att överskrida den så kallade tremånadersfristen och den nya åtalsfristen då åklagaren ska väcka åtal eller begära omhäktning är den 5 december.

Målnummer i Malmö tingsrätt: B 8583-22.

Kammaråklagare Michelle Stein är inte tillgänglig för kommentarer.

Fakta: Tremånadersfrist

En ungdom får vara häktad i en sammanhängande tid om högst tre månader fram till dess att åtal väckts. Tiden kan överskridas endast om det finns synnerliga skäl, vilket kan finnas bl.a. om brottsligheten har ett mycket högt straffvärde och brottet är särskilt svårutrett.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20