Bekräftat sabotage vid Nord Stream

Publicerad: 2022-11-18 09:11:12

Kammaråklagare Mats Ljungqvist, som leder den pågående förundersökningen kring detonationerna vid gasledningarna Nord Stream 1 och 2, konstaterar att händelsen rör sig om grovt sabotage.

– Vid de brottsplatsundersökningar som genomfördes på plats i Östersjön gjordes omfattande beslag och området har dokumenterats noggrant. Analyser som nu utförts visar på rester av sprängämnen på flera av de främmande föremål som påträffades. Det avancerade analysarbetet fortsätter för att kunna dra säkrare slutsatser kring händelsen, säger Mats Ljungqvist.

Förundersökningen är mycket komplex och omfattande. Den fortsatta förundersökningen får visa om någon kan delges misstanke om brott.

– Samarbetet med myndigheter i Sverige och i andra länder fungerar utmärkt. För det fortsatta arbetet med förundersökningen och för de olika samarbeten som pågår är det viktigt att vi får arbeta i lugn och ro, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist.

Åklagaren kan inte lämna mer information för närvarande och har inte möjlighet att vara tillgänglig för media.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20