Förundersökning om mutbrott läggs ned

Publicerad: 2022-11-14 12:28:33

Åklagaren lägger ner förundersökningen mot flera tidigare anställda inom Ericsson.

Förundersökningen har avsett dels givande av muta, dels trolöshet mot huvudman. I korthet beror beslutet på att det saknas bevis för att brott har begåtts.

– Rent konkret handlar det om att det inte går att klarlägga att det har skett otillbörliga betalningar till personer som tillhör den mutbara kretsen. Det går heller inte att hävda att de betalningar på flera hundra miljoner kronor som bolaget gjort under oklara redovisningsmässiga förhållanden, under en längre tidsperiod fram till våren 2016, har skett av enskilda Ericssonanställda på ett trolöst sätt gentemot bolaget som sådant. Det finns därför inte förutsättningar vare sig för åtal för mutbrott eller för trolöshet mot huvudman, säger förundersökningsledaren Leif Görts.

I och med detta beslut avslutar Riksenheten mot korruption den sista av de sammanlagt fyra olika brottsutredningar som bedrivits i nära samarbete med Nationella Operativa Avdelningens anti-korruptionsgrupp de senaste fyra åren kring företaget Ericsson.

 

Kontakt

Förundersökningsledaren kammaråklagare Leif Görts, 010-562 65 10.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20