Huvudförhandling i Högsta domstolen om indiciemord vid busshållplats

Publicerad: 2022-11-14 09:43:33

Högsta domstolen har, efter att riksåklagaren överklagat, beviljat prövningstillstånd i ett mål där hovrätten friade en man som tingsrätten tidigare hade dömt till livstids fängelse för mord. Den 22-23 november håller Högsta domstolen huvudförhandling i målet. När Högsta domstolen meddelat dom kommer riksåklagaren att vara tillgänglig för media.

Den fråga som riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska uttala sig om är vilka krav som kan ställas på indiciebevisning för att den ska räcka för en fällande dom och vilka riktlinjer som ska gälla vid bevisvärderingen i dessa mål.

Bakgrund

En ung man sköts till döds i oktober 2020 vid en busshållplats i Märsta av en ensam gärningsperson. Gärningspersonen tog sig till och från brottsplatsen på en elsparkcykel och avlossade ett flertal skott mot brottsoffret som avled på platsen. Flera personer blev vittnen till händelsen, men de såg aldrig ansiktet på gärningspersonen. Delar av händelsen fångades på övervakningsfilm, men inte heller på filmen syns gärningspersonens ansikte.

Några månader senare greps en man misstänkt för mordet. Den misstänkte mannens DNA fanns på några av de tomhylsor som påträffades på brottsplatsen. I hans bostad fanns en jacka som liknar den som gärningsmannen hade på sig vid mordet. På jackan fanns den misstänktes DNA, blodstänk från den mördade mannen och tändsatspartiklar från den typ av ammunition som användes vid mordet.

Tingsrätten ansåg att bevisningen var övertygande och dömde mannen till livstids fängelse för mord. Hovrätten menade dock att en alternativ gärningsman inte kunde uteslutas och frikände därför för mord. Riksåklagaren överklagade hovrättens dom och yrkade att mannen ska dömas för mordet till livstids fängelse.

Målnummer i Högsta domstolen: B 5952-21.

Överklagandet AMR 7178-21

Kontakt

När dom har meddelats skickas pressmeddelande ut med information om när riksåklagaren kan kommentera domen.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20