Riksåklagaren kommenterar regeringens satsningar på rättsväsendet

Publicerad: 2022-11-02 12:17:21

Justitieminister Gunnar Strömmer presenterade i dag regeringens förstärkningar av rättsväsendet. Bland annat föreslås ytterligare satsningar på Åklagarmyndigheten med sammantaget över 850 miljoner kronor fram till 2025.

– Det är ett välkommet tillskott för att vi ska kunna fortsätta rekrytera nya åklagare. Vi behöver också rekrytera fler revisorer och analytiker som hjälper åklagare att öka effektiviteten i omfattande utredningar. Vi måste kunna möta den komplexa brottsligheten i det allvarliga läge vi har i dag. Hela rättsväsendet står inför stora utmaningar med den grova gängkriminaliteten, säger riksåklagare Petra Lundh.

Fakta om analytiker och revisorer på Åklagarmyndigheten

Åklagarrevisorer

Analytiker är en relativt ny funktion på Åklagarmyndigheten. Analytikerna stöttar åklagare i omfattande utredningar där de analyserar, kartlägger och rekonstruerar händelseförlopp. Genom att använda system kan de gå igenom mycket material på kort tid. Hjälpen som analytikerna utgör innebär att utredningsarbetet blir mer effektivt.

Antalet åklagare, revisorer och analytiker september 2022

1163 åklagare

17 revisorer

5 analytiker

1779 anställda totalt på Åklagarmyndigheten

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20