Avspärrningarna i Östersjön har hävts

Publicerad: 2022-10-06 12:35:00

Kammaråklagare Mats Ljungqvist har beslutat att häva avspärrningarna runt Nord Stream 1 och 2. Brottsplatsundersökningen är nu avslutad och misstanken har stärkts.

– Vi kan konstatera att det har skett detonationer vid Nord Stream 1 och 2 i svensk ekonomisk zon, som har medfört omfattande skador på gasledningarna. Brottsplatsundersökningen har stärkt misstankarna om grovt sabotage. Det har gjorts beslag på brottsplatsen och dessa ska nu undersökas. Det råder förundersökningssekretess och ärendet är mycket känsligt. Samarbetet mellan Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Försvarsmakten fungerar mycket bra. Det är en allvarlig händelse och det är ett styrkebesked att inblandade myndigheteter på bästa sätt fullgör sina respektive uppgifter, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist som leder förundersökningen.

– Sverige har med stöd av FN:s havsrättskonvention, som är införlivad i svensk lagstiftning, jurisdiktion över en anläggning som den som Nord Stream har anlagt, i den delsträcka som befinner sig inom svensk ekonomisk zon, säger Mats Ljungqvist.

Svensk ekonomisk zon utgör juridiskt i detta avseende ett mellanting mellan svenskt territorialvatten och det internationella havet. Inom den ekonomiska zonen kan den så kallade kuststaten genom till exempel skyddszoner tillfälligt begränsa de rättigheter som finns på det internationella havet.

– Det har varit fråga om en avspärrning av ett mycket begränsat område både i tiden och till ytan. Enligt havsrättskonventionen ska hänsyn tas till skälighet och alla relevanta omständigheter när intressen står mot varandra i den ekonomiska zonen. I det ingår att ta hänsyn till den betydelse som berörda intressen har, såväl för respektive parter som för hela det internationella samfundet. Mot den bakgrunden gav jag direktiv om att tillfälligt spärra av och genomföra en brottsplatsundersökning, säger Mats Ljungqvist.

 

Åklagaren har inte möjlighet att vara tillgänglig för frågor från media. När ytterligare information finns lämnas den i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande den 3 oktober.


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20