Förundersökning om misstänkt mutbrott läggs ner

Publicerad: 2022-10-19 12:58:43

Åklagare vid Riksenheten mot korruption har i dag beslutat att lägga ner förundersökningen om misstänkt mutbrott i Kuwait 2013. Skälet är att det saknas bevis för att ett sådant brott har förövats.

Misstankarna hade sin grund i en utbetalning på cirka 450 000 USD som Ericsson gjorde i december 2013. Det misstänktes att ett serviceavtal med en konsultfirma hade upprättats för skens skull.

Efter att ha gått igenom dokumenten i ärendet konstaterar kammaråklagare Leif Görts nu att det saknas förutsättningar för att kunna utreda vad utbetalningen avsåg, än mindre att den avsåg mutor.

I augusti la åklagare vid Riksenheten mot korruption även ner förundersökningen om misstankar om mutbrott förövade av Ericsson-anställda i Irak 2012–2019. Misstankarna hade sin grund i en intern Ericsson-utredning som pekade på felbeteenden som lokalanställda inom Ericsson-gruppen i Irak kunde misstänkas för. Även där konstaterade åklagaren att det saknas bevis för mutbrottslighet och att det under alla förhållanden saknas svensk jurisdiktion.

En förundersökning om misstankar om mutbrott m.m. pågår fortlöpande om Ericssons verksamhet i Kina under åren 2013–2016.

Kontakt

Kammaråklagare Leif Görts är tillgänglig för media, 010-562 65 10.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20