Dom i mål om kränkning av Estonias gravfrid

Publicerad: 2022-09-01 14:20:00

På måndag den 5 september kl. 11 meddelar Göteborgs tingsrätt dom i målet om brott mot lagen om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia. Två svenska medborgare är åtalade för att ha genomfört undervattensverksamhet i det fridsförklarade området. Åklagaren är tillgänglig när dom har meddelats.

Tingsrätten har tidigare meddelat friande dom eftersom den ansåg att tysk lag skulle gälla då svenskarna befann sig ombord på en tyskflaggad båt. Åklagaren överklagade domen till hovrätten, som gjorde en annan bedömning än tingsrätten i fråga om Estonialagens tillämplighet. Hovrätten återförvisade målet till tingsrätten för en ny prövning.

Förhandlingen i Göteborgs tingsrätt avslutades den 22 augusti.

Målnummer i tingsrätten: B 2415-22.

De två svenskarna ingick i ett filmteam som arbetade med en dokumentär om Estonia. I september 2019 sänkte de ner en dykrobot från en tysk båt och filmade vid Estonia. M/S Estonia förliste i Östersjön den 28 september 1994 och 852 människor omkom. Hon var på väg från Tallinn till Stockholm.

Kontakt

Kammaråklagare Helene Gestrin är tillgänglig för media på måndag 5 september kl. 11.15-12.15, 010-562 58 06.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20