Kommentar om dom om blåljussabotage

Publicerad: 2022-09-09 11:33:37

Med anledning av Göta hovrätts dom om sabotage mot blåljusverksamhet lämnar åklagaren en kort kommentar.

Domen avser händelser i Örebro under påskhelgen och är det första hovrättsavgörandet när det gäller påskupploppen.

– Jag konstaterar att hovrätten i allt väsentligt instämmer tingsrättens i bedömningar. Hovrätten utvecklar och förtydligar också i vissa delar. Sammantaget anser jag att det är en noggrann och tydlig dom med välgrundade ställningstaganden även i de svåra frågor som varit uppe till prövning. Domen kan förhoppningsvis ge vägledning i kommande processer som avser samma typ av brottslighet, säger chefsåklagare Per-Erik Rinsell.

Målnummer i Göta hovrätt: B 2667-22.

 

Kontakt

Chefsåklagare Per-Erik Rinsell, 010-562 71 52.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20